^ Do góry
 
- Dziękuję Bogu za to, że powołał mnie do swej służby. Cieszę się, że mogę być kapłanem dla Was i z Wami. Dziękuję za Waszą obecność i za dobro, które mi okazujecie - tymi słowami wyraził wdzięczność ks. płk Zenon Surma, dziekan Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych RP wszystkim gościom, którzy 21 maja nawiedzili i wspólnie modlili się w intencji ks. płk. Zenona Surmy z Bydgoszczy. Budowniczy kościoła garnizonowego w Zegrzu, kapelan Honorowych Dawców Krwi, a dla wielu Zenon - ksiądz kapelan obchodził dziś, w swym kościele parafialnym w Bydgoszczy jubileusz 25-lecia kapłaństwa. Były łzy, było wzruszenie, była przyjaźń wielu, było wszystko to, co towarzyszy kapelanom w ich posłudze na rzecz wiernych diecezji wojskowej.

Po Mszy św. sprawowanej w kościele pw. NMP Królowej Pokoju odbył się w Klubie Garnizonowym koncert muzyki poważnej i jazzowej , podczas którego uhonorowano ks. Surmę i złożono stosowne jubilatowi życzenia. Była to chwila wspomnień, podczas której w krótkiej prezentacji multimedialnej przypomniana została droga życia kapłańskiego ks. Surmy.

Koncert poprzedziła Msza św., którą ks. płk Surma ofiarował w intencji tych, którzy pamiętali...a było ich wielu, o czym świadczy moc życzeń nadesłanych przez biskupów, generałów, oficerów, wiernych diecezji polowej. Swą radość i wdzięczność wyrazili m. in. biskup bydgoski Jan Tyrawa, który życzył ks. Surmie, "aby dobry Bóg darzył darami swej łaskawości i pozwolił trwać wiernie i służyć Kościołowi przez najdłuższe lata" oraz by " dawał potrzebne siły i poczucie radości z dobrze wykonanych zadań". Życzenia złożył również biskup polowy WP Józef Guzdek, który podkreślił "pełną poświęcenia i zaangażowania pracę duszpasterską w formację duchową i moralną kadry dowódczej i żołnierzy", " zapobiegliwość i pracowitość" oraz " pełne poświęcenia wypełnianie zadań dziekana Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych RP oraz organizację i przewodniczenie pielgrzymce Ordynariatu Polowego na Jasną Górę" List odczytał ks. płk January Wątroba, wikariusz generalny biskupa polowego, który wraz z ks. płk Robertem Mokrzyckim, ks kmdr Januszem Bąkiem oraz ks. Janem Dohnalikiem przybyli z Warszwy na uroczystości rocznicowe..
Gen. Zbigniew Tłok - Kosowski dziękował za trwającą i serdeczną współpracę i przypomniał, że to właśnie ks. Surma jest tym kapelanem, który "swej krwi i życia nie szczędzi, nawet podczas pokoju", czego dowodem jest ponad 50 litrów krwi jakie oddał, w ramach sztafety życia, którą jest honorowe krwiodawstwo.

O wszystkich tych aspektach życia kapelana ordynariatu polowego wspomniał w swej homilii o. Krzysztof Gierata, prowincjał Misjonarzy Klaretynów. Prowincjał zakonu mówił o najważniejszych momentach posługi ks. Surmy, jego kapłaństwie, duszpasterstwie wśród żołnierzy oraz czynie budowniczego kościoła wojskowego w Zegrzu i stale ubogacanego dziele honorowego krwiodawcy. Wspomnienie to ponieśli ze sobą w darze modlitwy, przed ikonę Jezusa Dobrego Pasterza współpracownicy ks. Surmy, kapelani, kapłani diecezjalni, żołnierze, władze samorządowe miasta Bydgoszczy, parafianie, pracownicy Kurii Polowej oraz wierni diecezji wojskowej. - Księże pułkowniku - dziękujemy za dar Twej kapłańskiej posługi, i za Twoją pośród nas - mówili zgromadzeni na dziękczynnej Mszy św. wierni.

Ks. płk Zenon Surma urodził się 22 czerwca 1958 w Długołęce koło Wrocławia. Święcenia kapłańskie przyjął 21 maja 1988 roku we Wrocławiu. Od 1981 jest członkiem Zgromadzenia Misjonarzy Klaretynów. Posługę w Ordynariacie Polowym WP rozpoczął w 1992. W 1993 został mianowany kapelanem pomocniczym studentów i pracowników Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Inżynieryjnych we Wrocławiu.W 1993 mianowany na stopień kapitana, w 1997 na stopień majora, w 2001 na stopień podpułkownika i w 2006 na stopień pułkownika Wojska Polskiego.W 1995 został Administratorem Parafii Wojskowej pw. Św. Elżbiety we Wrocławiu.W 1997 został Proboszczem Parafii Wojskowej pw. Św. Gabriela Archanioła w Zegrzu i kapelanem Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu. Decyzją Konferencji Episkopatu Polski, w 1997 wybrany został Krajowym Duszpasterzem Honorowych Dawców Krwi.

W 1996 otrzymał brązowy Medal pamiątkowy "Zasłużony dla Wojsk Inżynieryjnych". Został także odznaczony brązowym, srebrnym i złotym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta RP. W 1999 otrzymał Medal pamiątkowy Polskiej Wojskowej Służby Krwi. W 2002 uhonorowany został najwyższym odznaczeniem nadawanym honorowym dawcom krwi przez PCK - Kryształowym Sercem. Posiada brązowy, srebrny i złoty "Medal za zasługi dla obronności kraju" a od 2009 "Wojskowy Krzyż Zasługi" przyznany przez Prezydenta RP.Posiada także brązowy i srebrny medal "Siły zbrojne w służbie Ojczyzny". W 2007 został mianowany przez Biskupa Polowego WP gen. dywizji Tadeusza Płoskiego Diecezjalnym Ojcem Duchownym Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego, w 2006 r. Delegatem Biskupa Polowego WP ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolsiego a w 2007 r. Kanonikiem Kapituły Katedralnej Ordynariatu Polowego w Polsce. W 2008 ks. kan. płk Zenon Surma został uhonorowany najwyższym wyróżnieniem wojskowym dla żołnierza zawodowego jakim jest wpis do Księgi Honorowej Ministra Obrony Narodowej. Wyróżnienie to zostało przyznane "za wybitne zasługi w ruchu honorowego krwiodawstwa oraz znaczące osiągnięcia w działalności służbowej i duszpasterskiej". Posiada także Odznakę Honorową PCK I, II i III stopnia oraz Odznakę Zasłużony Honorowy Dawca krwi I, II i III stopnia. W 2008 za wieloletnią aktywną działalność na rzecz rozwoju ruchu honorowego krwiodawstwa PCK otrzymał Medal 50-lecia Honorowego Krwiodawstwa PCK. W tym samym roku Marszałek Województwa Mazowieckiego wyróżnił ks. kan. płk Zenona Surmę Medalem Pamiątkowym "Pro Mazovia" - za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz Województwa Mazowieckiego, a Rada Miasta Serock uhonorowała medalem "Za zasługi dla Miasta i Gminy Serock". Minister Zdrowia w 2009 przyznał ks. kan. płk. Zenonowi Surmie Odznakę "Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla zdrowia narodu".

Ks. kan. płk Zenon Surma jest honorowym dawcą krwi od 1978 roku. Dotychczas oddał ponad 50 litrów krwi. Podczas swej pracy duszpasterskiej wśród żołnierzy Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu organizował liczne spotkania na temat honorowego krwiodawstwa.
Dekretem Ks. Bp. Polowego Wojska Polskiego Józefa Guzdka z dnia 23 stycznia 2011 roku ks. kan. płk Zenon Surma objął jako proboszcz parafię garnizonową w Bydgoszczy a Dekretem z dnia 19 maja 2011 roku został mianowany dziekanem Dekanatu Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych i Pomorskiego Dekanatu Wojskowego.
Dekretem biskupa polowego Józefa Guzdka z dnia 19 września 2011 roku ks. kan. płk Zenon Surma został powołany na trzyletnią kadencję jako członek Komisji ds. Budownictwa Sakralnego i Sztuki Kościlenej.
Na podstawie Zarządzenia nr 299/2012 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dniem 30 lipca 2012 roku został powołany w skład Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Dekretem bp. Józefa Guzdka z dniem. 28 września 2012 r. został mianowany szefem i przewodnikiem 22 pieszej pielgrzymki na Jasną Górę w sierpniu 2013 roku.
kes

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

  I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive Module Information